Koło Łowieckie "WILK"
Start Gospodarka Łowiecka     Szkody łowieckie
Szkody łowieckie PDF Drukuj Email
sobota, 06 kwietnia 2013 10:28

Koło Łowieckie zobligowane jest do szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę leśną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku.

Zgłoszenie szkody powinno odbyć się za pomocą ustalonego druku "Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych".
Z dokonanego szacowania szkód sporządzany jest według załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia.

W celu ochrony pól rolnicy mogą ubiegać się u przedstawicieli Komisji do szacowania szkód odpowiednich środków odstraszających zwierzyną leśną. Przekazanie elektryzatorów(pastuchów) następuję po podpisaniu przez rolnika pokwitowania. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży elektryzatora rolnik jest zobligowany do poinformowania Komisji celem zniesienia ze stanu. Strażnicy Łowieccy zobligowani są do prowadzenia rejestru elektryzatorów.

Więcej informacji uzyskają Państwo u przedstawicieli poszczególnych Komisji do szacowania szkód łowieckich tj.:

  1. Marian Majewski obwód 29
  2. Zbigniew Dera obwód 13 i 22