Koło Łowieckie "WILK"
Start Akty prawne
Prawo PDF Drukuj Email
piątek, 05 kwietnia 2013 18:53
 1. STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 2. USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska 23.03.2005-w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz wraz ze zmianami

 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009-147-WE z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

 5. Dyrektywa Rady 92-43-EWG-z-dnia-21-maja-1992r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

 6. Rozporządzenie MRiRW z 05.07.2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców-Dz.U.-2010.135.909

 7. Rozporządzenie  Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

 8. Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 w sprawie stosowania pułapek żywołownych

 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 07-02-2005 w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej tusz zwierzyny i ich części

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.03.2005 w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

 11. Rozporządzenie- Ministra Środowiska z 16.03.2005 w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wraz ze zmianami

 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.05.2005 w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z-07-02-2005 w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 15. Rozporządzenie MRiRW z dnia 21.10.2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 16. Rozporządzenie MRiRW z dnia 26.02.2014r  w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

 18. Rozporządzenie-Ministra Środowiska z 21.06.2005 w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 01.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne