Koło Łowieckie "WILK"
Start Historia
Historia PDF Drukuj Email

Zarejestrowane urzędowo w roku 1953 Koło Łowieckie "WILK" de facto swą tożsamością historyczną nawiązuje do lat dalece wcześniejszych, bo lat powojennych. Założyciele "Wilka" tuż po wojnie wraz z Włodziemierzem Korsakiem, wybitną postacią polskiego łowiectwa, kładli podwaliny pod gospodarkę łowiecką na Ziemi Lubuskiej. Osoby zainteresowane łowiectwem szukaly kontaktów, tam gdzie zawiązywały się pierwsze ogniwa organizacyjne łowiectwa. Takim ośrodkiem była Dyrekcja Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim. Tu Włodzimierz Korsak, jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Łowieckiego, przy aktywnym udziale myśliwych osiadłych w tym mieście i okolicy, organizował pierwsze spotkania poświęcone reaktywowaniu polskiego łowiectwa. Prowadzono szkolenia i odczyty, organizowano pierwsze polowania. Zimą 1946 roku przy ognisku po polowaniu zbiorowym leśników Nadleśnictwa Wilanów, Włodziemierz Korsak zaproponował utworzenie koła łowieckiego przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim. Propozycja przyjęta została z entuzjazmem, toteż mimo z góry wiadomych trudności proceduralnych, wynikających z panujących wówczas stosunków politycznych, z zapałem przystąpiono do realizacji projektu. Niestety, powyższe uregulowania polityczne sprawiły, że przygotowania do rejestracji trwały dość długo. Zebranie grupy inicjatywnej nowo tworzącego się koła odbyło się dnia 28 lipca 1947 roku. (protokół) W zebraniu uczestniczyło 16 myśliwych , w tym późniejsi założyciele Koła Łowieckiego "Wilk": Hendryk Bokszczanin, Józef Cieśliński, Jan Karpik i Jerzy Rohoziński.

Po zarejestrowaniu Koło Łowieckie "Bory Lubuskie" stosunkowo szybko rozrosło się liczebnie, stało się prężną organizacją łowiecką na Ziemi Lubuskiej. W roku 1952 w środowisku koła "Bory Lubuskie" powstała grupa inicjatywna powołania samodzielnego koła, co organizacyjnie było posunięciem naturalnym ówczesnych działaczy łowieckich i oznaczało postęp w rozwoju łowiectwa.

Inicjatorzy zarejestrowanie koła zgodnie z przepisami powierzyli tzw. "Założycielom Koła", listę których stanowili:

 1. Bokszczanin Henryk
 2. Cetnarowski Leon
 3. Cieśliński Józef
 4. Dukalski Władysław
 5. Ejsmoud Heliodor
 6. Gasiński Józef
 7. Karpik Jan
 8. Kościałowski Tadeusz
 9. Kozłowicz Władysław
 10. Migdalski Stanisław
 11. Rohoziński Jerzy
 12. Szymkowiak Czesław

Rejestracja koła nastąpiła w roku 1953, pod nazwą: Koło Łowieckie nr 79. Nazwa ta funkcjonowała do roku 1955. Zimą tego roku odnotowano głośne wydarzenie upolowania na dzierżawionych terenach okazałego basiora, co między innymi upamiętnione została nadaniem kołu nazwy "WILK".