Koło Łowieckie "WILK"
Start Gospodarka Łowiecka     Obwody łowieckie
Obwody łowieckie PDF Drukuj Email
piątek, 05 kwietnia 2013 15:07

Przepiękne, bardzo zróżnicowane bo leśne, polne i łąkowe, łowiska Koła Łowieckiego WILK rozmieszczone w trzech obwodach łowieckich nr 13, 22 i 29 dzierżawione od Nadleśnictw w Kłodawie, Karwinie i Strzelcach Krajeńskich. Łączny areał naszych obwodów łowieckich to 16017 ha. Na łączną powierzchnię obwodów przypada 6531 ha lasu. Pozostałe to pola, łąki oraz wody w postaci różnego rodzaju cieków, od małych rowków po rzekę Wartę i Noteć.

 1. Obwód 13 - leśny rozciągający się pomiędzy miejscowościami: Zdroisko, Przyłęg, Wilanów, Santoczno o powierzchni 3631 ha, porośnięty borem sosnowym, a w części północno - wschodniej przepięknymi buczynami i dębinami, pokrywającymi pagórkowate brzegi rzeki Przyłęg i Przyłężek.

  MAPA OBWODU 13

 2. Obwód 22 - leśno - polny graniczy od strony północno - wschodniej z obwodem 13. Skrajnymi jego punktami granicznymi są miejscowości: Zdroisko, Janczewo, Czechów, Gorzów Wlkp., Wojcieszyce i Satnoczno. Powierzchnia łączna to 6447 ha. Lasy iglaste i mieszane zajmują jego pólnocno - wschodnią część, natomiast od strony południowo - zachodniej, od wsi Janczewo, poprzez Różanki do Wojcieszyc rozciągają się pola uprawne.

  MAPA OBWODU 22 LAS
  MAPA OBWODU 22 WĄWÓZ

 3. Obwód 29 - typowo polny położony w widłach rzeki Warty i Noteci o powierzchni łącznej 5939 ha. Granice jego wyznaczają miejscowości: Santok, Stare Polichno, Lipki Wielkie, Jastrzębnik, Lipki Małe oraz po północnej stronie Noteci: Brzezinka i Płomykowo. Granice obwodu biegną częściowo wzdłuż rzeki Warty i Noteci. Żyzne gleby sprzyjają uprawie warzyw i zbóż. W części pólnocno - zachodniej poldery wzdłuż Noteci pokrywają łąki i pastwiska.

  MAPA OBWODU 29
Gospodarka łowiecka nie sprowadza się tylko do dokarmiania zwierzyny karmami okopowymi i treściwymi, oraz solą, wykładaną przez cały rok do bardzo wielu lizawek słupkowych, to także zagospodarowanie poletek łowieckich, jako tzw. powierzchni zgryzowych, obsianych topinamburem czy zbożami. Poletka te stanowią istotne pasy zaporowe przed powstaniem szkód na pobliskich polach. Mimo tak prowadzonej gospodarki łowieckiej istotnym problem dla Koła są szkody łowieckie, dokonywane przez zwierzynę w uprawach kukurydzy, rzepaku czy upraw okopowych jak pietruszka czy marchew.
W roku gospodarczym 2012/2013 dla trzech tych obwodów łącznie zatwierdzone zostały następujące plany pozyskania zwierzyny grubej:
 1. Dziki 265 sztuk
 2. Jelenie 46 sztuk
 3. Sarny 196 sztuk
Ponadto pozyskujemy także zwierzynę drobną (lisy) i "pióro". Podobne plany obowiązywały także w latach poprzednich. Mamy gdzie pracować i na co polować. Tylko od nas jednak zależy, czy poprzez właściwą gospodarkę łowiecką oraz współpracę z rolnikami ochronimy uprawy rolne, przed większymi szkodami i równocześnie utrzymamy taki stan zwierzyny. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż rolnicy dążą do maksymalizacji zysku z każdego hektara uprawy.

Darz Bór