Koło Łowieckie "WILK"
Start Członkowie     Sztandar koła
Sztandar Koła PDF Drukuj Email
piątek, 05 kwietnia 2013 18:06

Sztandary łowieckie są dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, najwyższym znakiem ogniw organizacyjnych.
Są też symbolami idei prawego polskiego łowiectwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, współczesnych celów naszego Zrzeszenia, a także poszanowania praw ojczystej przyrody oraz dążeń do utrzymania jej jak najlepszym stanie. Stanowią symbol zbiorowej jak i osobistej godności polskich myśliwych.
Sztandary towarzyszą członkom Polskiego Związku Łowieckiego w najważniejszych i uroczystych wydarzeniach życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla łowieckiej wspólnoty. Są, symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego łowiectwa, dlatego należy się im szacunek i honory.
Sztandary, ich używanie i zachowanie się wobec nich, są ważną częścią bogatej polskiej symboliki łowieckiej.
Powierzenie myśliwemu zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno - moralnej i zasług łowieckich. Do pocztu sztandarowego powołuje się więc myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. Na przewodzącego pocztowi - starszego pocztowego (zajmującemu miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się więc osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę.
Niejednokrotnie, gdy sztandar uczestniczy w dłuższych i wymagających większej wytrzymałości fizycznej imprezach lub w razie przypadku niedyspozycji jednego z członków pocztu, przydatnym jest wyznaczenie jednego lub więcej rezerwowych członków pocztu.
Wszyscy członkowie pocztu powinni być mniej więcej jednakowego wzrostu i jednakowo ubrani w mundur organizacyjny z odznaczeniami, białe lub gładkie zielone koszule, jednakowe myśliwskie krawaty, obuwie jednakowego koloru - brązowe lub czarne - oraz białe lub brązowe, skórzane rękawiczki. Wskazanym byłoby aby członkowie pocztu byli myśliwymi uprawnionymi do noszenia kordelasa i nosili go przy takiej okazji, nawiązując do tradycji polskich szabelników. Poczet sztandarowy występuje w jednakowych kapeluszach myśliwskich na głowach. Jedynie podczas uroczystości w świątyniach członkowie pocztu sztandarowego powinni występować bez nakryć głowy.


Skład pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego WILK:

  1. Zbigniew Dera
  2. Janusz Bobrowski
  3. Adam Głodek
  4. Mariusz Cieśla
  5. Chaberski Dariusz
  6. Kraft Małgorzata
  7. Grześkowiak Eugeniusz
  8. Sterżeń Roman