Koło Łowieckie "WILK"
Start Aktualności Składka PZŁ na rok 2016
Składka PZŁ na rok 2016 PDF Drukuj Email
niedziela, 08 listopada 2015 08:37

Składka członkowska PZŁ na 2016r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Wilk” informuje, że składka członkowska PZŁ  na 2016 rok wynosi:

- normalna 355 zł ( na którą składa się składka 320 zł + ubezpieczenie 35 zł ),

- ulgowa 195 zł ( na którą składa się składka 160 zł + ubezpieczenie 35 zł ),

Do ulgowej składki członkowskiej mają prawo członkowie PZŁ, którzy ukończyli 70 lat do 31 grudnia 2015r.

Uwaga:

-   zgodnie z §181 ust. 3 Statutu PZŁ składkę na rzecz Zrzeszenia członek koła uiszcza wyłącznie za pośrednictwem koła macierzystego,

-   wpłaty indywidualne w siedzibie ZO PZŁ nie  będą przyjmowane,

-   przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską, tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2016 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak opłaty oznacza, że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

-   koło zobowiązane jest do rozliczenia składek w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015r.

Dlatego też prosimy o jak najszybsze opłacenie składek  na rzecz Zrzeszenia  u skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2015r.

Przypominamy, że istnieje możliwość opłacenia składki poprzez wpłatę   na konto koła:  PEKAO SA 62 1240 3549 1111 0000 4431 1339 z dopiskiem (składka członkowska PZŁ  na rok 2016, imię i nazwisko uiszczającego składkę).